Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ve İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK BİRİMİ (İÜREB)

Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin üniversite eğitimleri süresince her türlü bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her konuda mesai saatleri içinde İÜREB’e başvurabilirler.

HİZMET ALANLARIMIZ

Birimimiz İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs temini, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma, İstanbul dışından gelenler için yurt seçimi, psikolojik danışmanlık, oryantasyon ve kültürel faaliyetler konusunda rehberlik yapmaktadır.

1. Burslar

Birimimiz tarafından verilen burs hizmetleri her yıl Eylül ayı itibarı ile başlar ve bursların türü, öğrenci sayıları, kriterleri ve süreleri İÜREB (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS (sks.istanbul.edu.tr) ve üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr) web sayfalarından duyurulur.

    A ) Başarı Bursu:
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 200’e girerek İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar gibi teşvik ödülleri verilmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize yurt bursu ve yemek bursu olmak üzere iki ayrı burs verilmektedir.

    B ) Kredi Yurtlar Kurumu Bursları:
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından her sene İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ayrılan kontenjan doğrultusunda öğrenim kredisi (geri ödemeli) ve öğrenim bursu verilmektedir.

    C ) Özel Burslar:
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 200’e girerek İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar gibi teşvik ödülleri verilmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize yurt bursu ve yemek bursu olmak üzere iki ayrı burs verilmektedir.

2. Psikolojik Danışmanlık

Birimimizde çeşitli nedenlerden dolayı psikolojik zorlanmalar yaşayan, yardım ve destek almak isteyen öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere, Merkeze (Süleymaniye) bağlı birimlerimizde uzman psikologlar görev yapmaktadır. Psikologlarımızdan destek almak isteyen öğrencilerimiz, mesai saatleri içinde bizzat gelerek veya telefon (0212 440 00 00/10752/10653) ile Merkeze başvurabilirler.

3. Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler

Üniversitemiz öğrencileri; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjan ve İ.Ü. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre günde dört saati aşmamak kaydı ile üniversitenin çeşitli birimlerinde maaş karşılığı Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) statüsünde çalışabilirler.

4. Oryantasyon Hizmeti

Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimimiz, eğitimine üniversitemizde devam eden öğrencilerin üniversiteye karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesine ve üniversite ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olur.

5. Etkinlikler ve Kültür Hizmetleri

Birimimizde Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) olarak çalışan öğrencilerimizin bizzat katılımları ile film ve düşünce atölyesi gibi etkinlikler düzenlenir. Ayrıca çeşitli alanlarda, konusunda uzman ve/veya popüler kişiler tarafından tüm öğrencilerimize açık seminerler düzenlenir. Üniversitemizin yer aldığı tarihi alanlarla ilgili kültür gezileri ve sosyal sorumluluk projeleri yapılır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.