Staj ve Kariyer Desteği

Staj ve Kariyer hizmetleri 1 Nisan 2010 tarihinde kurulan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilmektedir. Bu zamandan beri de öğrencilerimiz, mezunlarımız ve mensuplarımız için birçok hizmet sunulmaktadır. Merkezimiz Kariyer Günleri Organizasyonları kapsamında her yıl 3 etkinlik düzenlemektedir. Bunların ilki öğrenci kulüpleri ile işbirliği içerisinde, farklı sektörlerden temsilciler ile öğrencilerimizi aynı platformda buluşturan, öğrencilerimize; deneyimli insan kaynakları yöneticilerinden kariyer planlaması yöntemlerini öğrenme, firma ve sektörleri daha yakından tanıma, staj, iş başvurusu ve yarı zamanlı çalışma gibi konularda görüş alışverişinde bulunma imkânı sağlayan "Kariyer Günleri" etkinliğidir. İkincisi İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri işbirliğiyle düzenlenen tıp fakültelerimizde öğrenim gören öğrencilerimize yönelik olarak gerçekleştirilen Tıp Kariyer Günleri’dir. Üçüncü etkinlik ise yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılar ile öğrencilerimizi aynı platformda buluşturarak yurt dışı eğitim konusunda bilgilendirmek ve yabancı dilin önemine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri’dir.

 

Kişisel Gelişim Eğitimleri kapsamında "CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri", "Stres Yönetimi", "Takım Çalışması", "Duygu Yönetimi" gibi eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca yabancı dil öğrenen fakat pratik konuşma imkânı bulamayan İÜ öğrenci/mezun/mensuplarına yönelik, öğrendiklerini uygulama ve yabancı dil konuşma becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla kısmi zamanlı öğrenciler/görevli eğitmen tarafından yabancı dil konuşma eğitimleri verilmektedir. Bir diğer faaliyet alanı iş dünyası ile öğrencilerimizi buluşturmak, mesleklerini icra edecekleri çalışma alanlarını yakından tanımalarını sağlamak ve böylelikle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla her eğitim döneminde farklı kurumlara düzenlenen iş gezileridir. Öğrencilerimize katkı sağlayan diğer bir çalışma Uzmanlarla Sohbetler serisidir. Kamu ya da özel sektörde çalışan, konusunda uzman kişiler öğrencilerimizin kişisel ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uzmanlık alanları ve kariyer gelişim süreçleriyle ilgili bilgileri öğrencilerimize aktarırlar.

 

Merkezin en önemli hizmetlerimizden biri de kariyerini planlamak ve bu konuda danışmanlık hizmeti almak isteyen İÜ öğrenci, mezun ve mensuplarına yönelik sunulan bireysel kariyer danışmanlığı hizmetidir. Öğrenci ve mensuplarımız web sitemizde kullanıma sunulan Prof. Dr. Yıldız Kuzgun tarafından geliştirilmiş KDE (Kendini Değerlendirme Envanteri) ile mesleki ilgi, yetenek ve değerlerini değerlendirme imkânına sahiptir. Merkezimize ait 2 yayın bulunmaktadır. Bunların ilki başarılı kimseler ile sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren kurumlarla yapılan röportajları ve uzman kişilerin kariyer gelişimine yönelik yazılarını içeren bir dergi olan Kariyerist dergisidir. İkinci yayın ise Tıp Kariyer Günleri etkinliğinde yer alan sunumları içeren Tıp Kariyer Kitapçığıdır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.