Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi

Üniversitemiz uluslararası değişim programları İÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi (İÜ UAİK) tarafından yürütülmektedir. UAİK, İstanbul Üniversitesi’nin uluslararasılaşma stratejileri ile ulusal ve uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişimlerine yönelik faaliyetlerinden sorumludur Birim bünyesinde Erasmus, Mevlana, Farabi ve İkili-Çoklu İlişkiler Koordinatörlükleri yer almaktadır.

İÜ UAİK ayrıca, üniversite ve akademik kurumlarla ikili protokoller hazırlayarak bu ikili protokollerin ve diğer AB eğitim programlarının yürütülmesini sağlar.

Adres: Beyazıt Yerleşkesi, 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel: +90 212 440 00 51
E posta: yozer@istanbul.edu.tr
Web: http://uaik.istanbul.edu.tr/

 

Erasmus

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler şunlardır: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan; Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği , Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi ile Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan; Stratejik Ortaklıklar, Bilgi Ortaklıkları, Özel Eylem ve Jean Monnet.

Üniversitemizin Avrupa’daki 348 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır ve bu kapsamda öğrenci, öğretim elemanı, personel ve staj hareketliliği gerçekleştirilmektedir.

Adres: Beyazıt Yerleşkesi, 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel: +90 212 440 00 00
E-Posta: erasmus@istanbul.edu.tr
Web: http://erasmus.istanbul.edu.tr/

Ikili-Çoklu Ilişkiler

İkili/Çoklu İlişkiler, İkili/Çoklu İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi’nin imzalamış olduğu işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülür. Bunun yanında anlaşma dışı veya özel anlaşmalarla gerçekleşen hareketlilikler ve “free mover” statüsündeki hareketlilikler de İkili/Çoklu İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir.

İstanbul Üniversitesi’nin 55 farklı ülkeden üniversite ile toplam 159 işbirliği anlaşması bulunmaktadır.

Protokol listesi: http://mou.istanbul.edu.tr/?page_id=6407
Adres: Beyazıt Yerleşkesi, 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel: + 90 212 440 00 00
E-posta: aygulgunaltay@gmail.com
Web: www.mou.istanbul.edu.tr

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı (MED), Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından fonlanan bir öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programıdır. Hem gelen öğrenci/öğretim üyesi, hem de giden öğrenci/öğretim üyesi için ülkelere göre belirlenmiş miktarlar çerçevesinde YÖK tarafından burs/ödenek sağlanır. (Burs ve ödenek miktarları için mevlana.yok.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.)

MED Protokolleri, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki tüm dünya ülkelerini kapsar. İstanbul Üniversitesi MED’e ilk kez 2014-2015 akademik yılında dâhil olmuş, 17 farklı ülkeden toplam 46 MED protokolü imzalamıştır.

Protokol listesi: http://mevlana.istanbul.edu.tr/?page_id=7106
Adres: Beyazıt Yerleşkesi, 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel: +90 212 440 00 00 / 10647
E-posta: mevlana@istanbul.edu.tr
Web: http://mevlana.istanbul.edu.tr/

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.