Genel Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans/Önlisans Programlarına Kabul Koşulları;

İstanbul Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarına İlgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS), Türkiye Bursları vb. yerleştirme sonuçlarıyla ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, her yıl kayıt tarihleri öncesi hazırlanan ve yayımlanan Yeni Kayıt Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. Üniversitemiz diploma programlarına başvuru ve kayıt işlemlerinin planlama ve koordinasyonu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin;

Türkiye’de yükseköğretim programlarına (önlisans ve lisanas) alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. ÖSYM tarafından yapılan iki aşamalı sınavın ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak adlandırılır. YGS’de bir puan türünde en az 140 ve üzeri puan alamayan adaylar LYS sınavına katılamazlar (Sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç). YGS’de 140.000-179.999 arası puan alan adaylar, yalnızca üniversitelerin ön lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih edebilirler. LYS’den 180 puan ve üzeri puan alanlar, aldıkları puan türleri ile ilgili lisans programlarını tercih edebilirler. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir. Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Spor Bilimleri Fakültesinin bütün programları ile Edebiyat Fakültesi (Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji) lisans programlarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuracak öğrenciler, YGS’den en az 140.000 puan almak zorundadırlar. İlgili programların bağlı olduğu birimlerce bu puan yükseltilebilir.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (YDS ve eşdeğeri) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında hazırlık eğitimi görürüler. İngilizce yeterliliği sağladıkları taktirde yerleştikleri Fakültede eğitimlerine devam ederler.

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin;

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için, her yıl İÜYÖS sınavı (İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (Uluslararası Öğrenci Sınavını) yapılmaktadır. Türkiye Burslusu olarak yerleşenler hariç, Üniversitemiz diploma programlarına sadece İÜYÖS sınavı sonucu ile yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmektedir.

İÜYÖS sınavı ile üniversitemizi kazanan öğrencilerin (Ortaöğretimini Türkiye'de tamamlamış olanlar ya da Türk uyruklu olanlar da dahil) eğitimlerine başlayabilmeleri için, Dil Merkezi Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olmaları yada İÜ Dil Merkezi tarafından yapılan Türkçe Yeterlik sınavına katılmaları ve en az B2 ya da C1 düzeyini belgelendirmeleri gerekmektedir. B2-C1 düzeyinde Türkçe yeterliliği olmayan öğrenciler İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilirler. B2 düzeyinde olup fakültelerinde derslerine başlayan öğrencilerin dört yarıyıl (iki eğitim-öğretim yılı) içinde C1 düzeyini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (YDS ve eşdeğeri) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında hazırlık eğitimi görürüler. İngilizce yeterliliği sağladıklarında yerleştikleri Fakültede eğitimlerine devam ederler. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları

Üniversitemiz Lisansüstü programlarına öğrenci kabulü İÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim yönetmeliğinde belirtildiği üzere Genel Kontenjan ve Yurtdışı Kontenjan şeklinde öğrenci kabul edilmektedir.Üniversitemiz Lisansüstü programlarına başvuracak olan adaylar, İlgili eğitim-öğretim yarıyılı için Enstitülerce Belirlenen Genel ve Yurtdışı Kontenjanları için Öğrenci İşleri Daire başkanlığı web sayfasında ilan edilen Lisansüstü Başvuru Kılavuzuna göre başvuru ve kayıtlarını yaptırırlar.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için;

Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir. Anasanat dalları yüksek lisans programlarına başvuran adaylar hariç, adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puan türünde 60 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları, anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların ise başvurduğu programlara göre sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir. Adayların YDS veya eşdeğeri yabancı dil sınavından en az 50 yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü  için;

Adayların en az  lisans derecesine sahip olması gerekir. İstenmesi halinde adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü;

Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl)  süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp  fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları da yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 65, dört yıllık lisans mezunları için 80 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakülteleri ve dört yıllık lisans eğitimi yapılan eczacılık fakültesi mezunlarının ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puan türünde 65 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları veya tıp fakültesi mezunlarının 55’den az olmamak üzere Senatoca belirlenen temel tıp notunu almış olmaları gerekir.

Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız ve ilgili enstitüyü seçiniz.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.